NIEUWS


Joyce Roodnat ontvangt de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 voor het boek ‘Hee… zie je dat!? - De Films van Ed van der Elsken’

Foto Joyce Roodnat met oorkonde 50pr.jpgDonderdag 21 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Joyce Roodnat voor het boek ‘Hee… zie je dat!? - De films van Ed van der Elsken’. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de dertiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Joyce Roodnat won de prijs eerder in 2005.

Lees meer...

Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 (vlnr.):

Mick van Rossum (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)

Katja Draaijer (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland)

Sytske Kok (namens Netwerk Scenarioschrijvers)

Thomas den Drijver (namens FPN – Filmproducenten Nederland)

Eric Blom (namens DDG – Dutch Directors Guild)

foto jury 2017 c.jpg

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telt. Op woensdagavond 6 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op donderdagmiddag 21 september is de jury aanwezig om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

Lees meer...

Bekendmaking nominaties 2017

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 zijn (in alfabetische volgorde): 

1.       Dick Maas - ’Buurman, wat doet u nu?’ Films maken in Nederland.  Parachute Pictures, 2017

2.       PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven (www.plotmagazine.nl)

3.       Joyce Roodnat - Hee… zie je dat!? - De films van Ed van der Elsken. Uitgeverij Rubinstein, 2017 

4.       Hans Schoots - Ivenspolitiek, 50 jaar speculeren op Nederlands schuldgevoel. SPP, 2016

5.       André Stufkens - Redder van de tiende muze. Jan de Vaal en het Nederlands Filmmuseum 1946-1987. Uitgeverij IJzer, 2016  

Klik hier voor meer informatie over de publicaties van de vijf genomineerden.erden.

Lees meer...

Oproep insturen publicaties

Wij nodigen iedereen uit om uiterlijk 15 juni 2017 bijzondere publicaties in te sturen die beantwoorden aan de doelstelling van de prijs. Dit kunnen eigen publicaties zijn, maar ook die van een ander.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is bedoeld voor publicaties die een stimulerende bijdrage leveren aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 15 juni 2016 en 15 juni 2017.

U kunt uw artikel hier uploaden, of mailen naar judith@springhaver.nl.
Schroom niet, de inzendingen blijven anoniem.

Lees meer...

PATRICIA PISTERS ONTVANGT DE LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE BESTE FILMPUBLICATIE 2016


Patricia Pisters 1_50procent.jpgDonderdag 22 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Patricia Pisters voor het boek ‘Filming for the Future – The Work of Louis van Gasteren
’.

 

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.  

 

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers).

De jury bestond verder uit Annemiek van Hell (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland),

Josje van Erkel (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers), René Goossens (namens FPN – Filmproducenten Nederland) en Stella van Voorst van Beest (namens DDG – Dutch Directors Guild).

 

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Ruud den Drijver, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over film en journalistiek. 

 

Tenslotte besprak Herman de Wit de montagetafel-analyse van Wim Verstappen over Pastorale 1943 (Wim Verstappen, 1978).

 

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Jan Doense, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), N

etherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

Lees meer...

Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op donderdag 22 september om 16.00 uur tijdens het Nederlands Film Festival feestelijk uitgereikt. 

 

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen om zitting te nemen in de vijfkoppige jury. Zoals gewoonlijk presenteerde het Louis Hartlooper Genootschap eind juni een shortlist van vijf publicaties. Op woensdagavond 7 september kwam de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op donderdagmiddag 22 september is de jury aanwezig om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016 zijn (in alfabetische volgorde):

 Annemiek van der Hell  (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland)

Producent en eigenaar Windmill Film

Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers) 

Filmmaker, journalist en scenarioschrijver

Josje van Erkel  (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers) 

Cameravrouw en fotograaf

René Goossens  (namens FPN – Filmproducenten Nederland) 

Producent en mede eigenaar De Productie

Stella van Voorst van Beest  (namens DDG – Dutch Directors Guild)

Documentaire regisseur en editor

Juryleden 2016 

 

Lees meer...

Bekendmaking nominaties 2016

De vijf nominaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016 zijn bekend! In alfabetische volgorde:

1.      Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016

2.       Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016

 3.       Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990. De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015

 4.       Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015

5.       Peter Verstraten - Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam University Press, 2016

Klik hier voor meer informatie over de publicaties van de vijf genomineerden.

Lees meer...

Tien nieuwe analyses Wim Verstappen gedigitaliseerd

Er zijn tien nieuwe montagetafel-analyses van Wim Verstappen digitaal beschikbaar:

Videoclips: meer dan een hausse bij kinderen, in: Skoop jrg 21, nr 8 (november 1985) 22-24.

Pastorale 1943: Waarom Vestdijk niet letterlijk kon worden verfilmd, in: Skoop jrg 14, nr 4 (juni 1978) 39-45.

De verkenningsboring (Haanstra 1954) & Louisiana Story (Flaherty 1948), in: Skoop jrg 15, nr 10 (dec 1979) 33-40.

Spaanse Aarde, in: Skoop jrg 14, nr 8 (november 1978) 29-31.

Robocop, in: Skoop jrg 23/24, nr 12/1 (december 1987/januari 1988) 36-40.

Turks Fruit, oesters, Durex, broer Jan en een dineetje, in: Skoop, jrg 17, nr 5 (juli 1981) 23-26.

The Killer Elite: De trucs van Peckinpah om uit niets spanning te maken, in: Skoop jrg 13, nr 4 (mei 1977) 9-15.

Rocco en zijn broers: Visconti laat zich niet bij een pilsje navertellen, in: Skoop jrg 14, nr 6 (augustus/september 1978) 45-51.

To Have and Have Not: Hawks’ zorg voor Lauren Bacall, in: Skoop jrg 15, nr 6 (augustus 1979) 24-29.

Met dank aan Stichting Continue Speelfilmproductie die het initiatief heeft genomen deze 'montagetafel-analyses' zorgvuldig te digitaliseren. Meer informatie vind je hier.

Lees meer...

Publicaties insturen

Wij nodigen iedereen uit om uiterlijk 15 juni 2016 bijzondere publicaties in te sturen die beantwoorden aan de doelstelling van de prijs. Dit kunnen eigen publicaties zijn, maar ook die van een ander.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is bedoeld voor publicaties die een stimulerende bijdrage leveren aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 15 juni 2015 en 15 juni 2016.

U kunt uw artikel hier uploaden, of mailen naar judith@springhaver.nl.
Schroom niet, de inzendingen blijven anoniem.

Lees meer...

Winnaar 2015

Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West (Stichting Wim Verstappen Scorpio Films, 2014)

Filmregisseur, producent en journalist Ruud den Drijver schreef een monografie over het leven en werk van filmregisseur Wim Verstappen. De omvangrijke biografie is een voorbeeld van oral history, want er werden meer dan 60 personen geïnterviewd of geciteerd. Daarnaast werd uitvoerig bronnenonderzoek gedaan. Het resultaat is een bundeling van persoonlijke herinneringen en anekdotes, vanuit verschillende perspectieven. Wim Verstappen was een markante Nederlandse regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek documenteert deze veelzijdigheid en vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de befaamde montagetafelanalyses die Verstappen publiceerde in het tijdschrift Skoop (aan de digitalisering van deze teksten wordt momenteel gewerkt).

Citaten uit het juryrapport
(…) De kwaliteit van de vijf boektitels op de shortlist, die door het Louis Hartlooper Genootschap is samengesteld, is bijzonder hoog. (...)
Het boek dat wint, toont zaken die de jury belangrijk vindt en die ook in de andere publicaties aanwezig waren, zij het dus in iets mindere mate.
Het gaat ons om verstand van zaken, creativiteit, inventiviteit, enthousiasme, passie voor film, en kennis waar de hele filmsector van kan leren.
Leren ja, in deze tijd waarin spontaniteit en creativiteit in het filmbedrijf te zeer ondergeschikt worden gemaakt aan regeltjes en procedures.
Dat was in de tijd waarin het winnende boek speelt wel anders…

Juryvoorzitter Jeroen Koolbergen

Lees meer...

UITREIKING LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE BESTE FILMPUBLICATIE

Donderdag 24 september 2015, 16.30 – 18.00 uur, LHC 2

PROGRAMMA presentatie Jan Doense:

Voordracht over film en journalistiek
door Marjeet Verbeek en Tjeu van den Berk, winnaars van de prijs in 2014

Bespreking montagetafel-analyse Wim Verstappen: High and Low (Akira Kurosawa, 1963)
door Herman de Wit

Uitreiking ‘Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2015’
door juryvoorzitter Jeroen Koolbergen & jurylid Emma Westermann,
inclusief vertoning favoriete filmfragment van de winnaar.

Borrel in de Foyer
aangeboden door de KNF en het LHC

Lees meer...

Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap eind juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op dinsdagavond 8 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op donderdagmiddag 24 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2015 zijn (in alfabetische volgorde):

Claire Pijman                 (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers)
Emma Westermann       (namens DDG – Dutch Directors Guild)
Frank van Reemst          (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland)
Jeroen Koolbergen         (namens FPN – Filmproducenten Nederland)
Oene Kummer               (namens Netwerk Scenarioschrijvers)