Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2021

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op zaterdag 25 september om 16.30 uur tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten NAPA (voorheen FPN en DPN), DDG, NSC, en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op dinsdagavond 14 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op zaterdagmiddag 25 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2021 zijn (in alfabetische volgorde):

  • Ate de Jong (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
  • Ditteke Mensink (namens DDG – Dutch Directors Guild) 
  • Ger Apeldoorn (namens Netwerk Scenarioschrijvers)
  • Jasper Boon (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
  • Philip Hering (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)    

Jury2021.jpg

V.l.n.r.: Ditteke Mensink (DDG), Jasper Boon (NAPA), Philip Hering (NSC), Ger Apeldoorn (Netwerk Scenarioschrijvers) en Ate de Jong (NAPA)