Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2019

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op zaterdag 28 september om 16.30 uur tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op donderdagavond 19 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op zaterdagavond 28 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2019 zijn (in alfabetische volgorde):

  • Ashar Medina (namens Netwerk Scenarioschrijvers)
  • Digna Sinke (namens FPN – Filmproducenten Nederland)
  • Nina Badoux (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)
  • Paul Ruven (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland)
  • Sander Houwen (namens DDG – Dutch Directors Guild

Foto jury 2019!.jpg

V.l.n.r.: Paul Ruven (DPN), Digna Sinke (FPN) en Sander Houwen (DDG). Boven: Nina Badoux (NSC) en onder: Ashar Medina (Netwerk Scenarioschrijvers).