PATRICIA PISTERS ONTVANGT DE LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE BESTE FILMPUBLICATIE 2016


Patricia Pisters 1_50procent.jpgDonderdag 22 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Patricia Pisters voor het boek ‘Filming for the Future – The Work of Louis van Gasteren
’.

 

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.  

 

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers).

De jury bestond verder uit Annemiek van Hell (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland),

Josje van Erkel (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers), René Goossens (namens FPN – Filmproducenten Nederland) en Stella van Voorst van Beest (namens DDG – Dutch Directors Guild).

 

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Ruud den Drijver, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over film en journalistiek. 

 

Tenslotte besprak Herman de Wit de montagetafel-analyse van Wim Verstappen over Pastorale 1943 (Wim Verstappen, 1978).

 

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Jan Doense, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), N

etherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

 

Citaten uit het juryrapport

De uitslag was unaniem, maar kwam beslist niet tot stand zonder pittige discussies. Iedere

genomineerde had zo zijn eigen pleitbezorger en gelukkig stonden alle juryleden open voor goed verwoorde argumenten, waardoor er uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de winnaar. (...)

 

 (...) Filming for the Future: The Work of

Louis van Gasteren is niet alleen een meeslepend relaas van de carrière van de documentairemaker, maar ook een pleidooi voor zijn authentieke, gedurfde en betrokken manier van films maken. Daarom gaat de Louis Hartlooper Prijs van 2016 naar de auteur van dit boek, Patricia Pisters.

 

 

Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015

 

Je zou denken dat over Louis van Gasteren, door velen beschouwd als Nederlands belangrijkste film

maker sinds decennia (tevens gekend querulant), al vele boeken/studies zouden zijn verschenen. Pas nu (vlak voor zijn dood, oh ironie) verschijnt een prachtig eerbetoon aan deze veelzijdige kunstenaar. Door een intelligente indeling en interessante analyses van het zeer uiteenlopende werk heeft de schrijfster een buitengewoon helder en toegankelijk boek geschreven. Een boek waarbij drie dvd’s zijn bijgevoegd, zodat de gelezen theoretische uitleg voor een substantieel deel ook visueel getoetst kan worden. Zoals het hoort bij een filmboek, maar helaas veel te weinig gebeurt. Ook de  zeer complete overzichten van feitelijke informatie als bijvoorbeeld- filmografie - bibliografie- beeldende kunst en noten, maken dit boek tot een absolute aanrader. Een standaardw

erk.

 

 

Patricia Pisters

Patricia Pisters is hoogleraar Media Studies (met specialisatie in Film Studies) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is ze directeur van het 

onderzoek van ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) van d

e Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf 2010 tot 2013 was zij voorzitter van de afdeling Mediastudies. Tussen 2011 en 2015 werd ze verkozen tot lid van de stuurgroep van het NECS (European Network for Cinema en Media Studies). Ze is één van de oprichters van de redactie van het NECSUS: European Journal of Media Studies en co-editor (met Bernd Herzogenrath) van de reeks Thinking I Media bij Bloomsbury. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de Filmfilosofie, met name in combinatie met de Neurowetenschappen en politieke implicaties van de hedendaagse transnationale beeldcultuur. Ze schrijft en geeft ook lezingen over klassieke filmauteurs en de Nederlandse filmkultuur.

 

 

thumbnail_Filming for the Future.jpg