2015: Ruud den Drijver

24 september 2015

Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West (Stichting Wim Verstappen Scorpio Films, 2014)

Filmregisseur, producent en journalist Ruud den Drijver schreef een monografie over het leven en werk van filmregisseur Wim Verstappen. De omvangrijke biografie is een voorbeeld van oral history, want er werden meer dan 60 personen geïnterviewd of geciteerd. Daarnaast werd uitvoerig bronnenonderzoek gedaan. Het resultaat is een bundeling van persoonlijke herinneringen en anekdotes, vanuit verschillende perspectieven. Wim Verstappen was een markante Nederlandse regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek documenteert deze veelzijdigheid en vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film. In het boek wordt ook aandacht besteed aan de befaamde montagetafelanalyses die Verstappen publiceerde in het tijdschrift Skoop (aan de digitalisering van deze teksten wordt momenteel gewerkt).

Citaten uit het juryrapport
(…) De kwaliteit van de vijf boektitels op de shortlist, die door het Louis Hartlooper Genootschap is samengesteld, is bijzonder hoog. (...)
Het boek dat wint, toont zaken die de jury belangrijk vindt en die ook in de andere publicaties aanwezig waren, zij het dus in iets mindere mate.
Het gaat ons om verstand van zaken, creativiteit, inventiviteit, enthousiasme, passie voor film, en kennis waar de hele filmsector van kan leren.
Leren ja, in deze tijd waarin spontaniteit en creativiteit in het filmbedrijf te zeer ondergeschikt worden gemaakt aan regeltjes en procedures.
Dat was in de tijd waarin het winnende boek speelt wel anders…