2014: Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek

25 september 2014

Het Filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film). Meinema, 2013


Jean-Luc Godard bestempelde film ooit als de meest religieuze kunstvorm. De didactische, filosofische, wellicht esoterische benadering van ‘het filmkijken’ doet het filmbloed stromen en spreekt letterlijk tot de verbeelding. Bij het kijken naar film ziet iedereen een andere film; onze eigen ideeën over symbolen, mythen, sekse en religie beïnvloeden onze filmbeleving. Deze beleving is afhankelijk van de kwaliteit van ‘het kijken’. Om een mooie ‘kijkervaring’ te ondergaan geeft dit boek werkzame, essayistische handreikingen voor gesprekken over spiritualiteit in film. Het is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, niet eenduidig en een pleidooi voor de onbevangenheid. Hierdoor levert dit boek een stimulerende bijdrage aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur.