Door: Inge van Hoesel

Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018

21 september 2018

---PERSBERICHT---

Utrecht, 21 september 2018

 

Bekendmaking Jury Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018

 

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op vrijdag 28 september om 17.15 uur tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt. 

 

Samenstelling jury & procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op dinsdagavond 4 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op vrijdagavond 28 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

 

De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018 zijn (in alfabetische volgorde):

 

Jacqueline Epskamp                 (namens Netwerk Scenarioschrijvers)

Jelle Nesna                              (namens DDG – Dutch Directors Guild)

Martijn Kalkhoven                     (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)

Simone van den Broek              (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland)

Steven Rubinstein Malamud      (namens FPN – Filmproducenten Nederland)

   Juryleden2018!!.jpg

 

V.l.n.r.: Simone van den Broek (DPN), Jelle Nesna (DDG), Jacqueline Epskamp (Netwerk Scenarioschrijvers), Martijn Kalkhoven (NSC) en Steven Rubinstein Malamud (FPN).