JOYCE ROODNAT ONTVANGT DE LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE BESTE FILMPUBLICATIE 2017 VOOR HET BOEK ‘HEE… ZIE JE DAT!? - DE FILMS VAN ED VAN DER ELSKEN’

21 september 2017

Donderdag 21 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkseLouisHartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Joyce Roodnat voor het boek ‘Hee… zie je dat!? - De films van Ed van der Elsken’.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de dertiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Joyce Roodnat won de prijs eerder in 2005.

Uit het juryrapport

“In het boek bekijkt journaliste Joyce Roodnat met bewondering acht van zijn meest autobiografische films opnieuw en probeert te ontrafelen wat deze films zo bijzonder maakt. Haar teksten maken dat je zin krijgt de films te gaan zien, of herzien, en dat kan ook want er worden drie DVD’s met werk van Van der Elsken bijgeleverd. Het boek is een waar monument voor Ed van der Elsken. (…)

De Louis Hartlooper Prijs [bestaat o.a.] uit een zwarte spiegel… al even mysterieus als het genootschap dat de prijs uitreikt.

Gevraagd naar het waarom van deze zwarte spiegel is de jury verteld dat (…) de zwarte spiegel ook ingezet [werd] door schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir die ontdekten dat wanneer men een tijdje in een zwarte spiegel kijkt, langzaam alle kleur van het netvlies verdwijnt en dat, wanneer men daarna zijn blik weer op de omgeving richt, kleuren weer als nieuw en in alle hevigheid worden waargenomen. Het geeft de overweldigende indruk iets dat men al kent te zien alsof het voor het eerst aanschouwd wordt en dat is precies wat de winnaar van de Louis Hartlooper Prijs van dit jaar met haar teksten heeft weten te bereiken.”

“De jury is van mening dat er naast de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie dit jaar ook aanleiding is voor een eervolle vermelding. Het gaat om PLOT,het Magazine over Scenarioschrijven (www.plotmagazine.nl), een publicatie met zeer veel potentie die nog volop in ontwikkeling is. Met bewondering voor de getoonde ambitie en met de kanttekening dat nog meer geprofiteerd zou kunnen worden van de interactieve mogelijkheden die een online magazine biedt. (…) De teksten geven een verdieping bij de actualiteit van de Nederlandse filmcultuur in de breedste zin. Van een analyse over de opbouw van het genre romcom, tot een interview met de Hongaarse art house cineast Bela Tarr. Van informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het auteursrecht tot interviews met Nederlandse scenaristen over hun beroepspraktijk, alles komt aan bod. Informatief, prettig leesbaar, gevarieerd.” 

De uitreiking

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Sytske Kok (namens Netwerk Scenarioschrijvers). De jury bestond verder uit Eric Blom (namens DDG – Dutch Directors Guild), Katja Draaijer (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland), Mick van Rossum (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers) en Thomas den Drijver (namens FPN – Filmproducenten Nederland).

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Patricia Pisters, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over filmwetenschap en journalistiek. De KNF onthulde dat Hans Beerekamp na Peter van Bueren de tweede filmjournalist is die een ereplek krijgt op de website van de KNF (Kring van Nederlandse Filmjournalisten). Onder de naam 'De Kleine Kring' worden de beste stukken uit de lange filmjournalistiek loopbaan van Beerekamp verzameld, voorzien van een nieuw nawoord.

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Lex Veerkamp, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden.

Joyce Roodnat

Joyce Roodnat (Amsterdam, 21-12-1955) schrijft sinds 1981 in NRC, aanvankelijk vooral over film. Ze werd in dienst genomen als filmcritica. In 1993 verruilde ze de filmkritiek voor de theaterkritiek. Ze leidde de kunstpagina en het Cultureel Supplement van die krant (1995-2005). Nu werkt ze er als commentator en beschrijft ze elke donderdag in een column haar avonturen met kunst en cultuur. Ze schreef twee romans, vier wandelboeken, de stijlgids ‘Een kwestie van lef’ en twee essaybundels. Daarnaast (en meestal ook daarin) bleef ze altijd over film schrijven, van Hollywood tot Holland, met essays en interviews. Haar specialisme is de Italiaanse cinema. Haar liefde ligt bij de Europese cinema - voor een 12-delige serie daarover in 2005 werd ze bekroond met de eerste Louis Hartlooper Prijs.

Shortlist genomineerde publicaties

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 zijn (in alfabetische volgorde):

1.       Dick Maas - ’Buurman, wat doet u nu?’ Films maken in Nederland.  Parachute Pictures, 2017

2.       PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven (www.plotmagazine.nl)

3.       Joyce Roodnat - Hee… zie je dat!? - De films van Ed van der Elsken. Uitgeverij Rubinstein, 2017 

4.       Hans Schoots - Ivenspolitiek, 50 jaar speculeren op Nederlands schuldgevoel. SPP, 2016

5.       André Stufkens - Redder van de tiende muze. Jan de Vaal en het Nederlands Filmmuseum 1946-1987. Uitgeverij IJzer, 2016

Over de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie

De prijs is voor de dertiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Selectieprocedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telde. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend. Op woensdagavond 6 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren.

De prijs

Naast een eervolle plek, door middel van een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 Euro, een penning met oorkonde en daarbij een zwarte spiegel. Dat deze zwarte spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.

Eerdere winnaars

De prijs is eerder toegekend aan:

·         Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;

·         Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;

·         Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;

·         André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien;

·         Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant;

·         Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de cinema vormend;

·         Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;

·         Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer.

·         Bor Beekman (2013), voor zijn artikelen en interviews in De Volkskrant die hij schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en getuigen van een grote liefde voor film.

·         Rob van Scheers & Paul Verhoeven (2013) voor ‘Volgens Verhoeven’. Een bundeling van de Volkskrant-reeks van 65 teksten waarin een aantal klassieke films besproken wordt.

·         Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek (2014) voor ‘Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film)’, .Vol liefde voor de filmkunst en een pleidooi voor de onbevangenheid.

·         Ruud den Drijver (2015) voor ‘Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West’. Een omvangrijke biografie over het leven en werk van een markante en veelzijdige regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist.

·         Patricia Pisters (2016) voor ‘Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren’Een meeslepend relaas van de carrière van de veelzijdige kunstenaar, maar ook een pleidooi voor zijn authentieke, gedurfde en betrokken manier van films maken.

---Einde persbericht---


Noot voor redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:

Judith van den Burg - judith@springhaver.nl - Tel: 030 2313789

www.louishartlooperprijs.nl

Facebook Louis Hartlooper Prijs

Twitter Louis Hartlooper Prijs 

 

 

Lees meer...

Pb Bekendmaking Genomineerden Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017

9 augustus 2017

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op donderdag 21 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

De prijs wordt voor de dertiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De eerste week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.

Shortlist genomineerde publicaties

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2017 zijn (in alfabetische volgorde):

1.       Dick Maas - ’Buurman, wat doet u nu?’ Films maken in Nederland.  Parachute Pictures, 2017

2.       PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven (www.plotmagazine.nl)

3.       Joyce Roodnat - Hee… zie je dat!? - De films van Ed van der Elsken. Uitgeverij Rubinstein, 2017 

4.       Hans Schoots - Ivenspolitiek, 50 jaar speculeren op Nederlands schuldgevoel. SPP, 2016

5.       André Stufkens - Redder van de tiende muze. Jan de Vaal en het Nederlands Filmmuseum 1946-1987. Uitgeverij IJzer, 2016

Klik hier voor meer informatie over de publicaties van de vijf genomineerden. 

Lees meer...

Bekendmaking Nominaties Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016

17 augustus 2016

Persbericht

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op donderdag 22 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

De prijs wordt voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap eind juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De eerste week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.

Lees meer...

Door: Monique van Schendelen

Persbericht: Prijswinnaars Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2014

25 september 2014

TJEU VAN DEN BERK & MARJEET VERBEEK ONTVANGEN DE 

LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE FILMJOURNALISTIEK 2014 

VOOR HUN BOEK 

‘HET FILMGESPREK: WOORDEN AAN DROOMBEELDEN WIJDEN’

 

TER GELEGENHEID VAN HET TIENJARIG BESTAAN 

OEUVREPRIJS EN PUBLICATIE ‘VIJFTIG JAAR FILMJOURNALIST’ 

VOOR PETER VAN BUEREN


Donderdag 25 september tussen 16.00 en 17.45 uur is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek uitgereikt aan Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek voor het boek ‘Het Filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden’.

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek vond voor de tiende keer plaats aan een persoon of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de geschreven filmcultuur.  

Peter van Bueren, die dit jaar 50 jaar filmjournalist is, ontving een Oeuvreprijs. Ter gelegenheid hiervan werd de publicatie “Vijftig jaar filmjournalist”, uitgave 002 in de Louis Hartlooper reeks, gepresenteerd. Moderator Jan Doense onderhield Peter van Bueren over zijn liefde voor film en journalistiek.

Lees meer...

Door: Monique van Schendelen

Persbericht: Bekendmaking shortlist Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2014

1 augustus 2014

TIENJARIG JUBILEUM

Bekendmaking shortlist Louis Hartlooper prijs voor de Filmjournalistiek 2014.

Filmprofessionals kiezen de winnaar. 

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. In 2014 viert de prijs haar tienjarig jubileum. Vanaf 1 augustus kunnen filmprofessionals hun stem uitbrengen op de drie genomineerde schrijvers. 

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt voor de tiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs  hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor  idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmjournalistiek. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Shortlist

Lees meer...

Door: Monique van Schendelen

Persbericht: Prijswinnaars Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2013

26 september 2013
LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE FILMJOURNALISTIEK 2013
GAAT NAAR:
 
Bor Beekman
 
‘Artikelen en interviews in de filmbijlage van de Volkskrant’
 
&
 
Paul Verhoeven en Rob van Scheers
 
‘Volgens Verhoeven’
 
Donderdag 26 september 2013 | 17.30 – 19.30 uur
in het Kabinett van het Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht

Lees meer...

Door: De Filmkrant: Edo Dijksterhuis

Dirk Lauwaert, winnaar LH Prijs Filmjournalistiek 2006, overleden

14 augustus 2013

Een scherp denker met een uitgesproken stijl en een brede blik. Zo wordt de Belgische schrijver en criticus Dirk Lauwaert genoemd, die afgelopen zaterdag is overleden aan de gevolgen van een hersentumor. In 2006 was hij winnaar van de Louis Hartlooper Prijs voor Filmjournalistiek. Lauwaert werd 69 jaar.

Lees verder op: http://filmkrant.nl/nieuws_2013/9799/-/p_cnt_nieuws/0

Lees meer...

Door: De Filmkrant: Edo Dijksterhuis

Genomineerden bekend Louis Hartlooper Prijs Filmjournalistiek

6 augustus 2013

Een serie artikelen en interviews in de Volkskrant, een blog over overleden filmlieden, een essaybundel, een portretterend diepteinterview en analyses van filmklassiekers. Dat zijn de genomineerden voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2013. De uitreiking vindt plaats op 26 september tijdens het Nederlands Film Festival.

Lees verder op: http://filmkrant.nl/nieuws_2013/9791/-/p_cnt_nieuws/1

Lees meer...

Door: Monique van Schendelen

Persbericht: Bekendmaking shortlist Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2013

5 augustus 2013

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek wordt tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. De uitreiking vindt plaats op donderdag 26 september 2013 van 17.30 tot 19.30tijdens de KNF-borrel in het Louis Hartlooper Complex

 

Lees meer...

Patricia Pisters ontvangt de Louis Hartlooper Prijs voor de BESTE FILMPUBLICATIE 2016

PATRICIA PISTERS ONTVANGT DE

LOUIS HARTLOOPER PRIJS VOOR DE BESTE FILMPUBLICATIE 2016

VOOR HET BOEK FILMING FOR THE FUTURE – THE WORK OF LOUIS VAN GASTEREN’

 

 

Filming for the Future

 

 

 

Donderdag 22 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Patricia Pisters voor het boek ‘Filming for the Future – The Work of Louis van Gasteren’.

 

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.  

 

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers).

De jury bestond verder uit Annemiek van Hell (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland),

Josje van Erkel (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers), René Goossens (namens FPN – Filmproducenten Nederland) en Stella van Voorst van Beest (namens DDG – Dutch Directors Guild).

 

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Ruud den Drijver, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over film.

 

Tenslotte besprak Herman de Wit de montagetafel-analyse van Wim Verstappen over Pastorale 1943 (Wim Verstappen, 1978).

 

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Jan Doense, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

 

Citaten uit het juryrapport

De uitslag was unaniem, maar kwam beslist niet tot stand zonder pittige discussies. Iedere genomineerde had zo zijn eigen pleitbezorger en gelukkig stonden alle juryleden open voor goed verwoorde argumenten, waardoor er uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de winnaar. (...)

 

(...) Filming for the Future: The Work of Louis van Gasteren is niet alleen een meeslepend relaas van de carrière van de documentairemaker, maar ook een pleidooi voor zijn authentieke, gedurfde en betrokken manier van films maken. Daarom gaat de Louis Hartlooper Prijs van 2016 naar de auteur van dit boek, Patricia Pisters.

 

In de bijgevoegde bijlage kunt u het volledige juryrapport lezen.

 

 

Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015

 

Je zou denken dat over Louis van Gasteren, door velen beschouwd als Nederlands belangrijkste filmmaker sinds decennia (tevens gekend querulant), al vele boeken/studies zouden zijn verschenen. Pas nu (vlak voor zijn dood, oh ironie) verschijnt een prachtig eerbetoon aan deze veelzijdige kunstenaar. Door een intelligente indeling en interessante analyses van het zeer uiteenlopende werk heeft de schrijfster een buitengewoon helder en toegankelijk boek geschreven. Een boek waarbij drie dvd’s zijn bijgevoegd, zodat de gelezen theoretische uitleg voor een substantieel deel ook visueel getoetst kan worden. Zoals het hoort bij een filmboek, maar helaas veel te weinig gebeurt. Ook de  zeer complete overzichten van feitelijke informatie als bijvoorbeeld- filmografie - bibliografie- beeldende kunst en noten, maken dit boek tot een absolute aanrader. Een standaardwerk.

 

 

Patricia Pisters

Patricia Pisters is hoogleraar Media Studies (met specialisatie in Film Studies) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is ze directeur van het onderzoek van ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf 2010 tot 2013 was zij voorzitter van de afdeling Mediastudies. Tussen 2011 en 2015 werd ze verkozen tot lid van de stuurgroep van het NECS (European Network for Cinema en Media Studies). Ze is één van de oprichters van de redactie van het NECSUS: European Journal of Media Studies en co-editor (met Bernd Herzogenrath) van de reeks Thinking I Media bij Bloomsbury. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de Filmfilosofie, met name in combinatie met de Neurowetenschappen en politieke implicaties van de hedendaagse transnationale beeldcultuur. Ze schrijft en geeft ook lezingen over klassieke filmauteurs en de Nederlandse filmkultuur.

 

DE SHORTLIST VAN PUBLICATIES 2016

 

  1. Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016

 

  1. Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016

 

  1. Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990. De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015

 

  1. Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015

 

  1. Peter Verstraten - Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam University Press, 2016

 

Over de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie

De prijs is voor de elfde keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

 

Selectieprocedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telde. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap eind juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend. Op dinsdagavond 8 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren.

 

De prijs

Naast een eervolle plek, door middel van een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 Euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden. 

In het titelverhaal uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. De overweldigende indruk iets te zien alsof het met frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je elke filmliefhebber zou toewensen.

 

Eerdere winnaars

·         Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;

·         Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;

·         Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;

·         André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien;

·         Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als

filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De       Filmkrant;

·         Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de cinema vormend;

·         Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;

·         Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer;

·         Bor Beekman (2013), voor zijn artikelen en interviews in De Volkskrant die hij schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en

ze getuigen tegelijkertijd van een grote liefde voor film;

·         Rob van Scheers & Paul Verhoeven (2013) voor ‘Volgens Verhoeven’. Een bundeling van de

Volkskrant-reeks van 65 teksten waarin een aantal klassieke            films besproken wordt;

·         Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek (2014) voor ‘Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film)’. De winnende publicatie is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, en een pleidooi voor de onbevangenheid;

·         Peter van Bueren (2014), Speciale Oeuvreprijs.

·         Ruud den Drijver (2015) voor ‘Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West’. Een omvangrijke biografie over het leven en werk van een markante en veelzijdige regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film.

 

Voor meer informatie kan men contact opnemen met:

Eveline van der Sijde - Eveline@springhaver.nl - Tel: 030 2313789

Fieke Spoler - Fieke@hartlooper.nl - Tel: 030 2320450

 

www.louishartlooperprijs.nl

https://www.facebook.com/LouisHartlooperPrijsVoorDeFilmjournalistiek

https://twitter.com/LHPrijs

 

Lees meer...